[db:头部]:Bảo đảm điều kiện học tập cho họ

Phòng khám - Duyệt59

Tại Yn Bi, trận mưa lũ vừa qua đ gy thiệt hại nặng đối với su x v một thị trấn của huyện M Cang Chải. Ring thị trấn M Cang Chải, mưa lũ đ lm nhiều học sinh ...[Xem Full Text]

[db:头部]:Cùng vững vàng tiến bước! - Báo Nhân

Phòng khám - Duyệt59

Ngy 8-8-1967, xuất pht từ mong muốn thc đẩy hợp tc ở khu vực Đng - Nam , Bộ trưởng Ngoại giao cc nước In-đ-n-xi-a, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, Thi-lan v Phi-li-pin đ k Tuyn bố...[Xem Full Text]

[db:头部]:Quyết tâm xây dựng Cộng đồng ASEAN đ

Phòng khám - Duyệt59

Thưa Qu vị v cc bạn, Cc cng dn của cộng đồng ASEAN thn mến, Ngy 8-8-2017, 630 triệu người dn Đng - Nam chng ta sẽ chnh thức cho đn thời khắc vng kỷ niệm 50 năm hnh thn...[Xem Full Text]

[db:头部]:Phát hành đặc biệt bộ tem Kỷ niệm

Phòng khám - Duyệt59

Năm 2017, đnh dấu chặng đường 50 năm hnh thnh v pht triển của ASEAN với những thnh tựu đng tự ho, khẳng định vị thế của một cộng đồng vững mạnh, lin kết ...[Xem Full Text]

[db:头部]:Văn phòng Chủ tịch nước và các đị

Phòng khám - Duyệt59

Ngy 7-8, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Ph Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh v ton thể cn bộ, cng chức, vin chức, người lao động của Văn phng Chủ tịch nướ...[Xem Full Text]